Tag Archives: cách dùng xe lâu bền

Làm sao để xe máy sử dụng được lâu bền?

Áp dụng cho các xe mới mua về và xe đại tu (làm máy) lại: Có thể chạy Rôda (rodage)khoảng từ 2 đến 4 giờ để cho các chi tiết động cơ được rà sít với nhau. Từ KM đầu